Wij zijn genomineerd voor de zilveren duim

De zilveren duim is een initiatief van de gemeente Heerenveen, Heerenveense courant en het vrijwilligers servicepunt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die veel betekend voor de Heerenveense gemeenschap.

Bij welke organisatie doen jullie vrijwilligerswerk? Hoelang bestaat deze organisatie?
Wij doen vrijwilligerswerk bij Stichting Molen Welgelegen, de stichting is in 1998 opgericht. De molen wordt al 40 jaar door vrijwilligers bediend. Jan is ongeveer 24 jaar vrijwilliger bij de molen en is tevens ook leermeester wat betreft het molenaars vak. Reinoud is 15 jaar vrijwilliger bij de molen en Erik is ongeveer 3 à 4 jaar vrijwilliger bij Stichting Molen Welgelgen. De molen zelf bestaat al langer dan 150 jaar.

Waaruit bestaat jullie werk als vrijwilliger?
Elke zaterdag ochtend van 8:30 tot 12.00 uur zijn wij met z’n drieën als vrijwilligers aanwezig bij de molen. We bedienen dan de molen en plegen onderhoud als dat nodig is. De molen is die ochtend vanaf 9:00 geopend voor bezoekers. Zij kunnen een rondleiding krijgen of producten kopen in de winkel. In de molen is een winkel, daar verkopen we de gemalen producten en andere streekproducten, zoals brood-, kruidkoek-, suikerbroodmixen, honing enzovoort. Om de molen te kunnen behouden is het noodzakelijk om hem te blijven gebruiken. Onze taken zijn voornamelijk het behouden, beheren en onderhouden van de molen. Maar ook mensen enthousiast maken voor het molenaarsvak. En natuurlijk wil je dat de molen voor de toekomst bruikbaar blijft. Jan is leermeester wat betreft het molenaars vakmanschap. Hij mag daarom ook andere mensen opleiden tot molenaar. Om molenaar te worden moet je een 2 jarige cursus volgen, die bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk.

Hoeveel uren per week zijn jullie hiermee bezig?
Elke zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur zijn we alle drie aanwezig bij de molen. In principe zijn we elke zaterdag met z’n drieën aanwezig, behalve als iemand wat belangrijks heeft. We zitten ook in het bestuur van stichting Welgelegen. Vanuit het bestuur hebben we 6 keer per jaar een bestuursvergadering, dit is meestal in de avonden. Het aantal uren is per week verschillend en is afhankelijk van de werkzaamheden.

Wat is jullie motivatie om vrijwilligerswerk te doen?
Erik: ‘’ het onderhouden en behouden van een monument is geweldig.’’ Zonder molenaars zal dat niet lukken. Jan: ‘’ Ja, eigenlijk het beheren, onderhouden en draaiende houden van de molen en het hele apparaat bewaren voor later.’’ Erik: ‘’en natuurlijk de mensen enthousiast maken.’’ Jan: ‘’ hier is iedereen gelijk ondanks de verschillende functies in het dagelijks leven.’’

Wat is jullie beste herinnering aan het vrijwilligerswerk?
We hebben twee hele mooie herinneringen. Allereerst het 150 jarig bestaan van de molen. We hebben toen een groot feest gehad. Ten tweede dat de Stichting Molen Welgelegen in 2007 zelf de molen heeft gekocht van de gemeente.

Vertel in 2 zinnen waarom mensen bij jullie organisatie vrijwilligerswerk zouden moeten doen?
Het is de mooiste hobby die er is. Het is fantastisch om met een apparaat te werken waarbij je afhankelijk bent van het weer.

Wat zouden jullie kwijt willen aan mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen?
Erik: ‘’ van het één komt het ander. Je doet veel, maar je krijgt er ook veel voor terug. Het is erg leuk om deel uit te maken van een organisatie. Je hoort ergens bij. Het biedt de kans om door te stromen naar betaald werk.’’ Jan: ‘’ Het is belangrijk dat vrijwilligerswerk doet wat je leuk vindt, als je hetgeen wat je doet niet leuk vindt, dan moet je er mee stoppen.”

Met welke ‘bekende’ Nederlander zouden jullie wel eens samen vrijwilligerswerk willen doen? En waarom?
Erik: ‘’ André van Duin, want volgens mij woont hij in een molen of heeft hij in een molen gewoond. ’’ Met André van Duin ben je er zeker van dat het een leuke en gezellige dag wordt.